αναγνώριση ΙΡ


Περιγραφή: 

Η βάση IEEE Xplore αποτελεί την ψηφιακή βιβλιοθήκη του IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Information Design Journal» είναι ένα περιοδικό που δημοσιεύει έρευνα στον τομέα του Σχεδιασμού της Πληροφορίας. Γεφυρώνει το κενό μεταξύ έρευνας και πράξης στον σχεδιασμό πληροφορίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό International Journal of Industrial Ergonomics δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα που καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: βιομηχανική εργονομία, εργονομία στην εργασία, σχεδιασμό συστημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού, μέτρηση και μοντελοποίηση ανθρώπινης δραστηριότητ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το IOPscience (Institute of Physics) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει την αναζήτηση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών της IOP Publishing. Μέσω του HEAL-link προσφέρονται περισσότερα από 110 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση John Benjamins e-platform παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων σε θεματικές όπως: τέχνη και ιστορία της τέχνης, μελέτες αλληλεπίδρασης, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία, κ.ά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Παρέχεται πρόσβαση μέσω του HEAL-Link σε 25 ηλεκτρονικά βιβλία της συλλογής Benjamins Translation Library.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Journal of Consumer Behaviour έχει στόχο να προωθήσει την κατανόηση της συμπεριφοράς και της έρευνας του καταναλωτή μέσω της δημοσίευσης θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Journal of Cultural Heritage» είναι ένα πολυεπιστημονικό περιοδικό αφιερωμένο στην επιστήμη της κληρονομιάς. Εστιάζει στη μελέτη προβλημάτων που αφορούν τη διατήρηση και την ευαισθητοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα ευρύ πλαίσιο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Journal of Design History (JDH) καλύπτει την ιστορία ενός μεγάλου εύρους θεμάτων σχετικών με τον σχεδιασμό όπως προϊόντων, επίπλων, μόδας, υφασμάτων, αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και εκθέσεων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση JSTOR αποτελεί μία «ψηφιακή βιβλιοθήκη» που παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και πρωτογενών πηγών, σχετικών κυρίως με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Σελίδες