αναγνώριση ΙΡ


Περιγραφή: 

Το Management Science είναι ένα επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει έρευνα σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική του μάνατζμεντ.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει πρόσβαση για όλους τους χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βάση δεδομένων MathSciNet της American Mathematical Society, που καλύπτει πλήρως το επιστημονικό πεδίο των μαθηματικών, καθώς και σχετικών επιστημών, όπως της επιστήμ

Θέμα πηγής: Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Museum Management and Curatorship» απευθύνεται στους μουσειολόγους και παρέχει ενημερωμένη έρευνα σχετικά με τις εξελίξεις στη μουσειακή πρακτική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η OECD iLibrary είναι η διαδικτυακή βιβλιοθήκη του Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) με βιβλία, άρθρα, έγγραφα και στατιστικά στοιχεία, και αποτελεί την πύλη για την ανάλυση και τα δεδομένα του OECD.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός Oxford University Press (OUP) παρέχει πρόσβαση στα περιοδικά Oxford Academic Journals που καλύπτουν θεματικές κατηγορίες όπως: τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμη και μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο συνδρομητικό περιοδικό Oxford Art Journal δημοσιεύονται καινοτόμες κριτικές εργασίες για την ιστορία της τέχνης. Γίνεται πολιτική ανάλυση για τις εικαστικές τέχνες και την απεικόνιση των υλικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Project MUSE παρέχει πρόσβαση σε περιοδικά πλήρους κειμένου που επικεντρώνονται στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Μέσω του HEAL-link δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 600 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ProQuest είναι μία πολυθεματική συλλογή βάσεων δεδομένων, η οποία καλύπτει θεματικά πεδία της Επιστήμης Υπολογιστών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, Βιοϊατρικών κ.λ.π.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

H βάση δεδομένων ProQuest Dissertations and Thesis παρέχει βιβλιογραφικές αναφορές για 5 εκατομμύρια μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές από όλο τον κόσμο από το 1637 έως σήμερα ενώ πλήρες κείμενο διατίθεται για 2.7 εκατομμύρια διατριβές που έχουν εκπονηθεί από το 1

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες