Όλα τα Νέα


Νέες προσκτήσεις 2ου τετραμήνου 2014

Περιγραφή: 

Για να δείτε αναλυτικά ανά Παράρτημα τις νέες προσκτήσεις για το 2ο τετράμηνο 2014 (από 01/05/2014 έως 31/08/2014), επιλέξτε το Παράρτημα Βιβλιοθήκης που σας ενδιαφέρει:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Οκτώβριος 1, 2014

Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έτους 2013

Περιγραφή: 

Η Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2013 είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Σεπτέμβριος 19, 2014

Νέες προσκτήσεις 1ου τετραμήνου 2014

Περιγραφή: 

Για να δείτε αναλυτικά ανά Παράρτημα τις νέες προσκτήσεις για το 1ο τετράμηνο 2014 (από 01/01/2014 έως 30/04/2014), επιλέξτε το Παράρτημα Βιβλιοθήκης που σας ενδιαφέρει:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούνιος 23, 2014

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών βιβλίων εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. Πρωτ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Φεβρουάριος 27, 2014

Νέες προσκτήσεις 3ου τετραμήνου 2013

Περιγραφή: 

Για να δείτε αναλυτικά ανά Παράρτημα τις νέες προσκτήσεις για το 3ο τετράμηνο 2014 (από 01/09/2013 έως 31/12/2013), επιλέξτε το Παράρτημα Βιβλιοθήκης που σας ενδιαφέρει:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Φεβρουάριος 25, 2014

Νέες προσκτήσεις 2ου τετραμήνου 2013

Περιγραφή: 

Για να δείτε αναλυτικά ανά Παράρτημα τις νέες προσκτήσεις για το 2ο τετράμηνο 2013 (από 01/05/2013 έως 31/08/2013), επιλέξτε το Παράρτημα Βιβλιοθήκης που σας ενδιαφέρει:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 11, 2013

Νέα τιμολογιακή πολιτική διαδανεισμού

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να θέσουμε υπ΄όψιν σας ότι στα πλαίσια της νέας σύμβασης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς που έχει συναφθεί μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Αναδόχου που μειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό και η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2015, προβλέπεται «Στις περιπτώσεις που τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) κάνουν χρήση των υπηρεσιών του παραρτήματος Α, με τόπο αποστολής τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και τόπο παράδοσης τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος σε άλλο νησί ή στις εγκαταστάσεις των υπολοίπων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2013

Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έτους 2012

Περιγραφή: 

Η Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2012 είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 19, 2013

Ενημέρωση για επικείμενη διακοπή πρόσβασης

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για επικείμενη διακοπή πρόσβασης στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου Elsevier, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο γράμμα που έλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από τον εκδότη.
Επίσης, προ ολίγων ημερών ο εκδοτικός οίκος Springer διέκοψε την πρόσβαση των περιοδικών του στο περιεχόμενο του 2013.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιούλιος 10, 2013

Νέες προσκτήσεις 1ου τετραμήνου 2013

Περιγραφή: 

Για να δείτε αναλυτικά ανά Παράρτημα τις νέες προσκτήσεις για το 1ο τετράμηνο 2013 (από 01/01/2013 έως 30/04/2013), επιλέξτε το Παράρτημα Βιβλιοθήκης που σας ενδιαφέρει:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούλιος 5, 2013

Σελίδες