Ανακοίνωση σχετικά με COVID-19

Περιγραφή: 

Σύντομη ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις λόγω κορονοϊού έκτακτες παροχές των εκδοτών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές και στην υποστήριξη της online εκπαίδευσης

 • Ο εκδότης American Chemical Society, παρέχει δωρεάν πρόσβασης σε online άρθρα που σχετίζονται με τον κορονοϊό καθώς επίσης και ελεύθερη πρόσβαση σε άλλο υλικό το οποίο έχει δημοσιευθεί σε προγενέστερο χρόνο και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για να εκπαιδευτούν οι φοιτητές σε διάφορα πεδία των χημικών επιστημών. Η πρόσβαση στο υλικό αυτό γίνεται μέσω του Εικονικού Τεύχους (Virtual issue) κάνοντας κλικ εδώ.
 • Ο εκδότης American Mathematical Society παρέχει για 90 ημέρες στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου την δυνατότητα της εξ αποστάσεως πρόσβασης στα online προϊόντα της κάνοντας κλικ εδώ.
 • Ο εκδότης American Institute of Physics παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια συλλογή άρθρων που σχετίζονται με τις μεταδοτικές ασθένειες, τις επιδημίες, την υπολογιστική επιδημιολογία και τις πανδημίες. Πληροφορίες για τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας αυτής μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.
 • Ο εκδότης Cambridge University Press προσφέρει δωρεάν, online πρόσβαση σε επιστημονικά συγγράμματα που προορίζονται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα για τον κορονοϊό (πάνω από 80 σχετικά άρθρα και κεφάλαια βιβλίων). Επίσης, παρέχει στους συνδρομητές των υπηρεσιών του, πρόσβαση σε βασικά έργα επιστημονικής αναφοράς μετά από την εκ μέρους τους υποβολή σχετικού αιτήματος. Έως το τέλος Μαΐου 2020, παρέχει στα μέλη των ΑΕΙ, ελεύθερη πρόσβαση σε 700 συγγράμματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία διατίθενται σε σχήμα HTML. Κατάλογο των συγγραμμάτων αυτών μπορείτε να δείτε σε αρχείο .xsl κάνοντας κλικ εδώ.
 • Ο διαθέτης Elsevier παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά πηγών σε μεμονωμένους χρήστες και σε Ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://www.heal-link.gr/elsevier/
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους διδάσκοντες έχουν τα 256 συγγράμματα που υπάρχουν στο Science Direct (https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/book-title-lists).
 • Ο εκδότης Emerald παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τον Covid-19 και την διαχείριση πανδημιών τα οποία διαθέτει εν συνεχεία σε πλήρες κείμενο στο Αποθετήριο Pubmed Central και στο Αποθετήριο του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας.
 • Ο εκδότης ΙΕΕΕ, παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε μια συλλογή επιστημονικών άρθρων προκειμένου να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID-19. Για πρόσβαση κάντε κλικ εδώ.
  Παράλληλα, παρέχει στο πλαίσιο της πολυετούς και άψογης συνεργασίας με τον ΣΕΑΒ, δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών μαθημάτων του (ΙΕΕΕ elearning), έως 30/6/2020. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς στις συγκεκριμένες επιστήμες. Καλύπτουν θέματα από Τεχνητή Νοημοσύνη και Blockchain, μέχρι Κυβερνοασφάλεια και Πλαγιαρισμό. Οι γενικότερες κατηγορίες που καλύπτουν τα μαθήματα είναι οι παρακάτω: Αεροδιαστημική, Τεχνητή νοημοσύνη, Βιολογική μηχανική, Blockchain, Εξέλιξη καριέρας, Επικοινωνίες, Δίκτυα και συστήματα εκπομπής, Εξαρτήματα, Κυκλώματα & Συσκευές, Υπολογιστικές δομές, Κυβερνοασφάλεια, Πεδία, Kύματα και ηλεκτρομαγνητική, Πρότυπα IEEE, Φωτονική και Ηλεκτροοπτική, Ισχύς και Ενέργεια, Ρομποτική, Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων, Τηλεπικοινωνίες / 5G, Μεταφορικά / αυτόνομα οχήματα. Η πρόσβαση στα μαθήματα έχει ανοίξει για όλα τα μέλη του ΣΕΑΒ και είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://ieeexplore.ieee.org/courses/home (με VPN ή Shibboleth) και θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
 • Ο διαθέτης της JSTOR παρέχει δωρεάν πρόσβαση για 90 ημέρες σε όλες τις συλλογές της JSTOR Archive and Primary Source Collections.
 • Ο εκδότης Oxford University Press παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές πηγές (άρθρα, περιοδικά, δημοσιεύσεις, κ.α.) που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Ενδιαφέρον για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα μπορεί να έχει η δωρεάν διάθεση μαθημάτων σχετικών με την Online Διδασκαλία and την Blended Learning μέχρι το τέλος Μαΐου.
 • Ο διαθέτης Project Muse παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Κατάλογος των πηγών υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.heal-link.gr/project-muse
 • Ο εκδότης Sage, προκειμένου να διευκολύνει την online διδασκαλιία, παρέχει δωρεάν πρόσβαση στις πηγές SAGE Video, SAGE Research Methods Video και SAGE Knowledge Books & Reference. Για την χρήση τους, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από IP διεύθυνση του Πανεπιστημίου.
 • Ο διαθέτης Springer, πέρα από την δωρεάν διάθεση υλικού σχετικού με τον SARS-CoV-2, παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε συγγράμματα για την υποστήριξη της online διδασκαλίας. Επίσης για την ταχύτερη ενημέρωση της επιστημονικής Κοινότητας, διαθέτει τις προδημοσιεύσεις άρθρων και προτρέπει του επιστήμονες να καταθέτουν και τα ερευνητικά τους δεδομένα.
 • Ο εκδότης Taylor & Francis, εκτός από ενέργειες για την προώθηση της έρευνας σχετικά με τον κορονοϊό, συνεχίζει να διαθέτει τις πλατφόρμες Taylor & Francis Online and Taylor & Francis Ebooks για να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην εξ αποστάσεων εκπαίδευση. Ειδικά για τους φοιτητές, παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία μέσω της συνεργασίας του με το VItalSource, Kortext και Red Shelf.
 • Ο εκδότης Wiley κυρίως επικεντρώνεται στην υποστήριξη της έρευνας για τον κορονοϊό.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Απρίλιος 13, 2020

Τύπος επικαιρότητας: