Ενημέρωση Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Σύντομη ενημέρωση σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης υλικού από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα online μαθήματα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Α. Προϋποθέσεις για την χρήση υλικού που χρησιμοποιείται σε οnline μαθήματα

Το υλικό (δηλαδή κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται σε κάποια μορφή) που οι διδάσκοντες/ουσες χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους, μπορεί να διακριθεί στις εξής κατηγορίες:

Α Υλικό το οποίο δεν υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, δηλαδή χωρία άδεια τρίτου/ων.

Β. Υλικό το οποίο υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης και απαιτείται ειδική άδεια για την ένταξή του στο εκπαιδευτικό υλικό

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν:

  • Έργα των ιδίων των διδασκόντων/ουσών. Προσοχή: Στην περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα σε εκδότη, το έργο, υπόκειται ομοίως σε περιορισμό. Στην περίπτωση αυτή, εναλλακτικά, ο/η διδάσκων/ουσα μπορεί να χρησιμοποιήσει δοκίμιο του άρθρου του(preprint).
  • Έργα που έχουν μεταπέσει στον δημόσιο τομέα, δηλαδή έχουν περάσει 70 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού, όπως π.χ. έργα κλασσικής γραμματείας.
  • Έργα τα οποία δεν προστατεύονται από τον νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία όπως επίσημα κείμενα στα οποία εκφράζεται πολιτειακή αρμοδιότητα
  • Νομοθετικά, δικαστικά ή διοικητικά κείμενα\εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης
  • Ειδήσεις
  • Απλά γεγονότα
  • Στοιχεία
  • Υλικό ανοικτής πρόσβασης με άδεια CC BY-NC 2.0 των Creative Commons, το οποίο μπορεί να υπάρχει σε ηλεκτρονικές πηγές ή αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης
  • Ανοικτοί ακαδημαϊκοί πόροι όπως είναι τα ηλεκτρονικά συγγράμματα που υπάρχουν στην δράση του ΣΕΑΒ «Κάλλιπος»
  • Υλικό που έχει άδεια ανάρτησης σε ψηφιακά μαθήματα μέσα από συμβάσεις που έχει η Βιβλιοθήκη ή ο ΣΕΑΒ με τους εκδότες.

Στην δεύτερη κατηγορία εμπίπτει κάθε άλλη περίπτωση υλικού και για την χρήση του θα πρέπει ο/η διδάσκων/ουσα να εξασφαλίσει άδεια του/της δημιουργού του.

Επίσης, θεωρείται θεμιτή η χρήση υλικού χωρίς άδεια του δημιουργού στην περίπτωση:

α) που χρησιμοποιείται ένα σύντομο απόσπασμα σχετικό με το θέμα που αναπτύσσεται και προκειμένου να υποστηριχθεί ή γνώμη του/της διδάσκουσας ή ασκηθεί κριτική σε γνώμη τρίτου.

β) δεν θίγεται η ακεραιότητα του έργου

γ) γίνεται ευκρινής αναφορά στην πηγή και στο όνομα του/της δημιουργού και του/της εκδότη/τριας. Συνιστάται η παράθεση και υπερσυνδέσμου του ιστοτόπου όπου βρίσκεται το υλικό

Β. Τρόπος ενσωμάτωσης στο υλικό του μαθήματος του περιεχομένου μιας πηγής που διατίθεται στο διαδίκτυο

Ακόμη και στην περίπτωση που μια πηγή διατίθεται ανοικτά σε έναν ιστότοπο, δεν θα πρέπει να μεταφορτώνεται στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης το περιεχόμενο της πηγής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσεγγίζουν το περιεχόμενο της πηγής μέσω του υπερσυνδέσμου (link) του ιστοτόπου στον οποίο βρίσκεται αυτή.

Γ. Καθορισμός άδειας χρήσης του μαθήματος σας

Για κάθε διάλεξη ή μάθημα που κάποιος /α διδάσκων/ουσα ανεβάζει στην πλατφόρμα τηλε εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συνιστάται να ορίζεται η δική του/της άδεια για την περαιτέρω ή μη χρήση του. Για τις διαθέσιμες επιλογές, παρακαλώ δείτε τον σύνδεσμο http://creativecommons.gr/. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της πλατφόρμας ότι στο υλικό κάθε μαθήματος θα έχουν πρόσβαση μόνον οι εγγεγραμμένοι/ες στο συγκεκριμένο μάθημα φοιτητές/τριες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Απρίλιος 13, 2020

Τύπος επικαιρότητας: