Προκηρύξεις


Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Περίληψη Επαναπροκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης "Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 16, 2003

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού λογισμικού για την υλοποίηση των e-reserves για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Περίληψη Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση στην χρήση λογισμικού για την υλοποίηση των e-reserves για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Αύγουστος 8, 2003

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Περίληψη Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης "Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 20, 2003

Διακήρυξη Ξενόγλωσσων εντύπων Συνδρομών Βιβλιοθήκης έτους 2003

Περιγραφή: 

Διακήρυξη Ξενόγλωσσων εντύπων Συνδρομών Βιβλιοθήκης έτους 2003

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 22, 2002

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη:
(1) Επιστήμονα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
(1) Επιστήμονα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού
(3) Επιστήμονες Πληροφορικής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2002

Σελίδες