Προκήρυξη (08/08/2003)

Περιγραφή: 

Περίληψη Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση στην χρήση λογισμικού για την υλοποίηση των e-reserves για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Αύγουστος 8, 2003

Τύπος επικαιρότητας: