Προκήρυξη (12/06/2002)

Περιγραφή: 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη:
(1) Επιστήμονα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
(1) Επιστήμονα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού
(3) Επιστήμονες Πληροφορικής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2002

Τύπος επικαιρότητας: