ηλεκτρονική


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό ακαδημαϊκό περιοδικό Design Studies στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των σχεδιαστικών διεργασιών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Designs περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τους κλάδους του μηχανολογικού σχεδιασμού και των βιομηχανικών εφαρμογών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Dictionary of Art Historians είναι ένα διαδικτυακό λεξικό με θέματα που σχετίζεται με Ιστορικούς και Κριτικούς της Τέχνης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Dictionary.com είναι διαδικτυακό ετυμολογικό λεξικό για ορισμούς, συνώνυμα, ετυμολογία και προέλευση λέξεων στην Αγγλική γλώσσα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το «Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage (DAACH)» είναι ένα συνδρομητικό περιοδικό που δημοσιεύει καινοτόμες έρευνες, εφαρμογές και έργα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες στην αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Digital Commons Network συγκεντρώνει επιστημονικά άρθρα πλήρους κειμένου ανοικτής πρόσβασης από εκατοντάδες πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το University of Michigan Press διαθέτει μέσα από την πλατφόρμα Digital Culture Books βιβλία ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν τη θεματική περιοχή των σπουδών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η «κοινότητα» Digital Humanities and Cultural Heritage συγκεντρώνει ερευνητικά αποτελέσματα, δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις και έργα που σχετίζονται με τον όρο «Digital Humanities».

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πύλη Digital Technologies Hub παρέχει μαθησιακές πηγές και υπηρεσίες για δασκάλους, μαθητές και γονείς. Στόχος του είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων Ψηφιακών Τεχνολογιών στα σχολεία και να υποστηρίξει εξωσχολικές δραστηριότητες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Dimensions επιτρέπει την αναζήτηση και την ανάκτηση υλικού σχετικού με χρηματοδοτήσεις ερευνών, δημοσιεύσεις, αναφορές, κλινικές δοκιμές και πατέντες. Καλύπτει το σύνολο των επιστημών με έμφαση στη βιολογία, την ιατρική και τη φυσική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες