ηλεκτρονική


Περιγραφή: 

Το ετήσιο περιοδικό Animation, Film, Interactive Media in Education and Culture επικεντρώνεται στη δημιουργία οπτικοακουστικών και διαδραστικών εφαρμογών και τη χρήση τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η μηχανή αναζήτησης Artcyclopedia καλύπτει θέματα που αφορούν τις "Καλές Τέχνες" και παρέχει πληροφορίες σχετικά με έργα 9.000 ζωγράφων και γλυπτών που βρίσκονται σε πινακοθήκες ανά τον κόσμο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το εξαμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Arts Culture Design δημοσιεύει κυρίως ερευνητικά άρθρα, projects and portfolios σχετικά με το σχεδιασμό, τις εφαρμοσμένες τέχνες και τον πολιτισμό.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Asian Journal of Education and e-Learning (AJEEL) παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ζητημάτων, μέσων και τεχνικών που σχετίζονται με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επί

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το ATINER ιδρύθηκε το 1995 ως μια ανεξάρτητη παγκόσμια ένωση ακαδημαϊκών ερευνητών. Στοχεύει στην αναβίωση της μακρόχρονης ιστορικής παράδοσης της Αθήνας διοργανώνοντας και φιλοξενώντας διεθνή συνέδρια και συμπόσια.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας (ATINER) εκδίδει τα ATINER Journals, μια σειρά από ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Athabasca University Press (AU Press) διαθέτει περισσότερα από 180 επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης στις θεματικές κατηγορίες όπως η τεχνολογία στην εκπαίδευση, Ιστορία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Πληροφορική κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού του Αποθετηρίου Ελλάνικος περιλαμβάνει υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν είναι προσπελάσιμο μέσω του εμπορίου, δίνοντας έμφαση σε τεκμήρια που παρουσ

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Οκτώβριος 5, 2016

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η BASE (Bielefeld Academic Search Engine) είναι μια από τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης στον κόσμο, ειδικά για ακαδημαϊκούς διαδικτυακούς πόρους. Η αναζήτηση πραγματοποιείται σε περισσότερες από 270 εκατομμύρια πηγές και καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πλατφόρμα BC Campus OpenEd προσφέρει περισσότερα από 380 συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης σε διάφορες θεματικές κατηγορίες όπως οικονομικά, μαθηματικά, περιβάλλον και εικαστικές τέχνες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες