ηλεκτρονική


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό διεθνές περιοδικό Computer-Aided Design παρέχει στην ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα εργασίες για την έρευνα και την ανάπτυξη των υπολογιστικών μεθόδων σχεδιασμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Computer-Aided Design and Applications δημοσιεύει άρθρα που καλύπτουν τους τομείς της μηχανικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, επιστημονικούς κλάδους, όπως μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών, ψυχολογία, τέχνη και δημιουργικό σχεδιασμό, βιοϊατρική, κ.ά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Computers & Education παρουσιάζει ερευνητικές εργασίες σχετικά με την ψηφιακή τεχνολογία και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει την εκπαίδευση, σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Computers in the Schools είναι ένα διεθνές περιοδικό που δημοσιεύει υψηλής ποιότητας έρευνα. Συνδέει τη θεωρία με την πράξη σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Contemporary Issues in Technology and Teacher Education είναι ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο ενσωματώνει στα άρθρα του βίντεο, ήχο, κινούμενες εικόνες και προσομοιώσεις καλύπτοντας όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφοριών Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS-Community Research and Development Information Service) διαθέτει ένα πλούσιο και δομημένο αποθετήριο με όλες τις πληροφορίες έργων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, παραδοτέα και συ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το CORE (COnnecting REpositories) αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή ερευνητικών εργασιών ανοιχτής πρόσβασης στον κόσμο. Το CORE φιλοξενεί πάνω από 20 εκατομμύρια εργασίες πλήρους κειμένου ανοιχτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Cornell University Press δημοσιεύει έργα σε διάφορους κλάδους, όπως ανθρωπολογία, ασιατικές σπουδές, βιολογικές επιστήμες, ιστορία, λογοτεχνία, φυσική ιστορία, φιλοσοφία, πολιτική και διεθνείς σχέσεις.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση δεδομένων Coronavirus Research Database επιμελείται ανοιχτά διαθέσιμο περιεχόμενο που σχετίζεται με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Culture and Research δημοσιεύει άρθρα επιστημόνων που ασχολούνται με την έρευνα και τον προβληματισμό για πολιτιστικά θέματα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες