ηλεκτρονική


Περιγραφή: 

Ο Berghahn Books είναι εκδότης επιστημονικών βιβλίων με ιδιαίτερη έμφαση στις σπουδές κοινωνικής ανθρωπολογίας, την ευρωπαϊκή ιστορία, τις πολιτισμικές και περιβαλλοντικές σπουδές, τον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ. Προσφέρει περισσότερα από 50 βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Berghahn μέσω της πλατφόρμας Berghahn Journals διαθέτει περισσότερα από 40 επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σχετικά με ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καλύπτοντας θέματα όπως Ανθρωπολογία, Μετανάστευση & Πρόσφυγες, Γεωγραφία, Ιστορία και Σπουδές Κινη

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου π


Περιγραφή: 

Στο Brill Open Access eBooks περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα βιβλία ανοικτής πρόσβασης του εκδοτικού οίκου Brill. Διατίθενται περισσότερα από 850 βιβλία σχετικά με Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία της Τέχνης, Εκπαίδευση, Κλασσικές Σπουδές, Φιλοσοφία κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό British Journal of Educational Technology δημοσιεύει θεωρητικές προοπτικές, μεθοδολογικές εξελίξεις και εμπειρικές έρευνες που αναλύουν πως οι εφαρμογές συστημάτων, τα δίκτυα, τα εργαλεία και οι πηγές συμβάλλουν στη βελτίωση της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Cambridge Core φιλοξενεί το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Cambridge University Press και παρέχει αξιόπιστη και χρήσιμη έρευνα και πληροφόρηση ακαδημαϊκού επιπέδου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Canadian Journal of Learning and Technology περιλαμβένει άρθρα πλήρους κειμένου και ήχου (mp3) για άτομα με προβλήματα όρασης. Δημοσιεύει άρθρα καλύπτοντας όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της μάθησης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Το CODE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην καλύτερη πρόσβαση της επιστήμης των υπολογιστών στα σχολεία και στη μεγαλύτερη συμμετοχή νέων γυναικών και μαθητών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Computer Animation & Virtual Worlds ασχολείται με τα θέματα των Εικονικών Κόσμων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες