Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός

Τα Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός παρουσιάζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πράξη, την διδακτική μεθοδολογία καθώς και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία.

Πάροχος: 

Νέος Παιδαγωγός

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: