Πρακτικά Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης

Τα Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης ανοικτής πρόσβασης επικεντρώνονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: