Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) στην πλατφόρμα Statista για όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) θα είναι ενεργή έως και την 14η Ιανουαρίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.statista.com και ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων του Ιδρύματος.

Η πλατφόρμα Statista είναι μία από τις πιο φημισμένες πύλες δεδομένων και στατιστικών. Χάρη σε μια διεθνή εστίαση έχετε μια παγκόσμια επισκόπηση από πολυάριθμα γεγονότα και θέματα. Περισσότερα από 4,500 ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Statista.

Ενημερωτικό video για την πλατφόρμα Statista

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Δεκέμβριος 2, 2021

Τύπος επικαιρότητας: