Ηλεκτρονική βάση Statista

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει δοκιμαστική περίοδο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 στη ηλεκτρονική βάση Statista. Η πρόσβαση των χρηστών στην βάση γίνεται μέσω λογισμικών πλοήγησης διαδικτύου (φυλλομετρητές) από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο των IP διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Statista είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνώς πλατφόρμες στατιστικών δεδομένων και δεδομένων των αγορών η οποία παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 1.500.000, στατιστικά δεδομένα, προβλέψεις, φακέλους, αναφορές και διαγράμματα για 80.000 θέματα που αντλεί από 22.500 πηγές. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, εκτιμήσεις των αναγκών των χρηστών, δημοσκοπήσεις και δημογραφικές τάσεις. Όλα τα δεδομένα μπορεί να εξαχθούν εντός δευτερολέπτων σε τέσσερα διαφορετικά formats. Επίσης, κάθε φοιτητής, διδάσκων και μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αποκτά πλήρη δικαιώματα δημοσίευσης και χρήσης των δεδομένων. Παρέχεται επίσης δυνατότητα αυτοματοποιημένης εξαγωγής βιβλιογραφικής αναφοράς.

Εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας υπάρχουν στον σύνδεσμο https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista

Πληροφορίες για την άδεια Χρήσης στον σύνδεσμο https://www.statista.com/accounts/education/

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούλιος 17, 2020

Τύπος επικαιρότητας: