Όλα τα Νέα


Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών, ελληνικών και εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων)

Περιγραφή: 

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών, ελληνικών και εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Οκτώβριος 30, 2006


Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση 7.x κάτω απο την πλατφόρμα Web of Knowledge του εγκατεστημένου στον Intranet server του ΕΚΤ πληροφοριακού συστήματος Web of Science, και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρήση των βάσεων δεδομένων από τα μέλη του δικτύου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το ΕΚΤ, εξασφάλισε για τη χρονική περίοδο που θα διαρκέσουν οι διαδικασίες αναβάθμισης, τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων:
- Science Citation Index Expanded™,
- Social Sciences Citation Index,

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Οκτώβριος 23, 2006


Scopus - 19/10/2006

Περιγραφή: 

Dear Customer,
We are pleased to announce important enhancements on Scopus. These enhancements will be available in Scopus from Tuesday, October 17th.
In response to customer requests to increase the transparency of Scopus' content coverage, major improvements have been made to Source Browse by displaying more information about each source's coverage in Scopus ( read more ).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 19, 2006

Nature - 19/10/2006

Περιγραφή: 

Our aim is to keep you informed of all the latest news from Nature Publishing Group.
To receive this information regularly you must opt-in to our e-alert.
The NPG Communications E-alert covers everything from new technology on nature.com, to the latest publishing initiatives NPG has joined, to new posters available for you to print or order for your institution.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 19, 2006

OUP - 19/10/2006

Περιγραφή: 

Dear Colleagues
Announcement
Oxford Journals is pleased to announce a new publishing partnership with the London Mathematical Society (www.lms.ac.uk). The journals of the LMS are among the world’s leading mathematical research periodicals with subject coverage ranging across a broad range of pure mathematics.
Proceedings of the London Mathematical Society - www.plms.oxfordjournals.org

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 19, 2006

Ovid - 19/10/2006

Περιγραφή: 

Dear LWW Total Access Subscriber:
With site license access to backfiles (from Volume 1, Issue 1 to the final issue of 1999) from more than 220 journals in everything from nursing and infectious disease to cardiology and surgery, the LWW Journal Legacy Archive should be an integral part of your institution’s e-journal holdings.
You’ll discover seminal and highly cited articles presenting pioneering research that has helped transform the practice of medicine and healthcare, including:
Important literature on how E-coli infections spread in children

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 19, 2006

SER - 16/10/2006

Περιγραφή: 

Question

Issues of The Science Education Review (SER) feature a section titled Your Questions Answered, where responses are provided to questions submitted by subscribers. Please find such a question below (author anonymous), which I am sharing broadly via this message and possible appearance on the SER website.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Οκτώβριος 16, 2006

SER - 16/10/2006

Περιγραφή: 

Question
Issues of The Science Education Review (SER) feature a section titled Your Questions Answered, where responses are provided to questions submitted by subscribers. Please find such a question below (author anonymous), which I am sharing broadly via this message and possible appearance on the SER website.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Οκτώβριος 16, 2006

Σελίδες