Ανακοίνωση (26/06/2009)

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Σύρου από Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 08.00 - 15.00
Ώρες δανεισμού: 08.30 – 15.00

Βιβλιοθήκη: 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 26, 2009

Τύπος επικαιρότητας: