Υποστήριξη χρηστών (Helpdesk)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) της Βιβλιοθήκης λειτουργεί καθημερινά με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της και την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών της.

Ο/Η χρήστης/χρήστρια έχει τη δυνατότητα να υποβάλει άμεσα προς το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ερωτήματα ή αιτήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης με τους ακόλουθους τρόπους:

 

  • μέσω τηλεφώνου στο 2251036036
  • μέσω email στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση: lib-helpdesk@lib.aegean.gr ή στις επιμέρους διευθύνσεις email ανά υπηρεσία
  • μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Υπηρεσίας που είναι προσβάσιμη μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης ή άμεσα στον σύνδεσμο: https://zammad.aegean.gr

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) προσφέρει στους/στις χρήστες/χρήστριες δυνατότητα ​για online υποβολή αιτημάτων και παρακολούθηση της πορείας και του ιστορικού αιτημάτων (παράλληλη ενημέρωση των χρηστών στο προσωπικό του e-mail), για οργάνωση Γνωσιακής Βάσης (KnowledgeBase) και Βιβλιοθήκης Αρχείων (Downloads) και για υποστήριξη Troubleshooter.