ΥΣΠΛΗΞ - Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής φιλοξενεί επιστημονικά κείμενα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Αγωγής.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: