ανακοινώσεις


Ελληνική Μετάφραση - Προσαρμογή MARC 21

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μετάφρασης και προσαρμογής του προτύπου καταλογογράφησης MARC21 στα Ελληνικά, από ομάδα βιβλιοθηκονόμων της Βιβλιοθήκης. Η εργασία αυτή έγινε με στόχο την υποστήριξη της καταλογογράφησης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά διατίθεται προς μεταφόρτωση και στον παρακάτω σύνδεσμο, για μη εμπορική χρήση, από κάθε ενδιαφερόμενο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Νοέμβριος 6, 2014

Scopus - 06/12/2006

Περιγραφή: 

Dear Customer,
Scopus is pleased to announce a number of important changes aimed at consolidating Scopus' superior alerting functionality and improving the users overall search experience. These developments are based on user feedback and will go live on Tuesday, December 5.
Alert Enhancements: Scopus has enhanced both its RSS Feeds and HTML Feeds.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 6, 2006

Ενεργοποίηση πρόσβασης online Βάσεις Δεδομένων Eurostat Statistics
και OECD Main Economic Indicators

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, εξασφάλισε πρόσβαση για τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας στις παρακάτω online Βάσεις Δεδομένων:
- Eurostat Statistics
- OECD Main Economic Indicators
Η πρόσβαση είναι δυνατή από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Αύγουστος 7, 2006

eye/to/eye - 07/11/2006

Περιγραφή: 

Welcome to this autumn edition of eyetoeye, Ingenta's newsletter for libraries. We're delighted to be reporting lots of big news, including the latest groundbreaking development in our relationship with Google, an exciting new release of IngentaConnect, and our extended service in China.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 7, 2006

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας Web of Science

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 09.03.2004 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη απο τη ΔΕΗ διακοπή ρεύματος στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών στους χώρους του οποίου στεγάζεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Για το λόγο αυτό ο server στον οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα Web of Science θα παραμείνει εκτός λειτουργίας απο 10.00-18.00 την ημέρα αυτή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάρτιος 8, 2004

Υπηρεσία MyCopy του εκδοτικού οίκου Springer

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υπηρεσία MyCopy του εκδοτικού οίκου Springer.
Η υπηρεσία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε με μόνο 24,95 EUR/USD την έντυπη έκδοση με μαλακό εξώφυλλο ενός ηλεκτρονικού βιβλίου (e-Book), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις συλλογές στις οποίες έχει συνδρομή ο Σύνδεσμος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Μάρτιος 8, 2011

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο λειτουργίας του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης από Δευτέρα 11/04/2005 διαμορφώνεται ως εξής:
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :
Δευτέρα-Πέμπτη: 08:30-18:00
Παρασκευή: 08:30-15:00
ΩΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ:
Δευτέρα-Πέμπτη: 09:00-17:30
Παρασκευή: 08:30-14:30

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Απρίλιος 8, 2005

Βιβλιοθήκη: 


Συμφωνία πρόσβασης στα περιοδικά της ACS

Περιγραφή: 

Πληροφορούμε τους χρήστες του HEAL-Link ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2002 όλα τα Ιδρύματα-Μέλη έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της American Chemical Society όπως και στα archives παλαιότερων ετών.Η πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση της IP διεύθυνσης του χρήστη, όπως γίνεται και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του HEAL-Link. Όπως και στη συμφωνία με το IOP, δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλα τα Μέλη του HEAL-Link ανεξάρτητα από το αν διατηρούν έντυπες συνδρομές στην ACS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούλιος 8, 2002

Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης στις Βάσεις Δεδομένων της Thomson Gale

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία Thomson Gale αποφάσισε να προσφέρει στην Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link) δοκιμαστική πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων της για 60 ημέρες.
Όλοι οι χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Βάσεις αυτές από την ιστοσελίδα:
http://www.galeuk.com/trials/hellenic και χρησιμοποιώντας έναν οποιοδήποτε λογαριασμό e-mail και τον κωδικό: password= olympics

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Οκτώβριος 8, 2004

JSTOR Moving Wall Update: January 4, 2007

Περιγραφή: 

We are pleased to announce the 2007 moving wall updates for the journals archived in JSTOR. All JSTOR journals with moving walls have been updated to include an additional year of content.
The following pages provide additional information about the updated JSTOR holdings:
Detailed information about all JSTOR titles and collections can be accessed at http://www.jstor.org/about/collection.list.html.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Ιανουάριος 9, 2007

Σελίδες