ανακοινώσεις


Εξελίξεις σχετικά με τις ανανεώσεις των ηλεκτρονικών πηγών του Σ.Ε.Α.Β.

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και αφορά στις εξελίξεις σχετικά με τις ανανεώσεις των ηλεκτρονικών πηγών του Σ.Ε.Α.Β.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάρτιος 1, 2010

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Σύρου

Περιγραφή: 

Από την Δευτέρα 05/07/2004 αρχίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας του Παραρτήματος Σύρου της Βιβλιοθήκης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Ώρες Λειτουργίας:
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00π.μ.-15:00μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 1, 2004

Βιβλιοθήκη: 


Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Σάμου

Περιγραφή: 

Από την Πέμπτη 01/07/2004 αρχίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας του Παραρτήματος Σάμου της Βιβλιοθήκης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Ώρες Λειτουργίας:
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00π.μ.-15:00μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 1, 2004

Βιβλιοθήκη: 


Πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συνδρoμή στη Βάση Δεδομένων ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS θα είναι πλέον εφικτή μέσω web και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση:
http://web5.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=ulrich199

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Σεπτέμβριος 1, 2003

Κοινό ψήφισμα συλλόγου συμβασιούχων εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ΕΕΒΕΠ (ένωση ελλήνων βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων της πληροφόρησης)

Περιγραφή: 

Κοινό ψήφισμα συλλόγου συμβασιούχων εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ΕΕΒΕΠ (ένωση ελλήνων βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων της πληροφόρησης).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Οκτώβριος 1, 2008

Νέες προσκτήσεις 2ου τετραμήνου 2014

Περιγραφή: 

Για να δείτε αναλυτικά ανά Παράρτημα τις νέες προσκτήσεις για το 2ο τετράμηνο 2014 (από 01/05/2014 έως 31/08/2014), επιλέξτε το Παράρτημα Βιβλιοθήκης που σας ενδιαφέρει:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Οκτώβριος 1, 2014

Νέα τιμολογιακή πολιτική διαδανεισμού

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να θέσουμε υπ΄όψιν σας ότι στα πλαίσια της νέας σύμβασης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς που έχει συναφθεί μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Αναδόχου που μειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό και η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2015, προβλέπεται «Στις περιπτώσεις που τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) κάνουν χρήση των υπηρεσιών του παραρτήματος Α, με τόπο αποστολής τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και τόπο παράδοσης τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος σε άλλο νησί ή στις εγκαταστάσεις των υπολοίπων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2013

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Περιγραφή: 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις δράσεις του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το χρονικό διάστημα 2009-2011. Το Υπουργείο δεσμεύθηκε ακόμα να χρηματοδοτήσει ιδρυματικές προτάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στις οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν οι ανά Ίδρυμα Βιβλιοθήκες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 1, 2008

New JSTOR Platform to Launch Friday, April 4, 2008

Περιγραφή: 

Dear JSTOR Participant,

We are excited to announce that the new JSTOR platform will be launched on Friday,
April 4. The behind-the-scenes process for switching from the existing JSTOR to the new platform will begin around 7:00 a.m. EST. We will be making changes throughout the day, but the vast majority of users should experience no interruption or downtime. If you do have any difficulties, though, please contact support@jstor.org.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Απρίλιος 2, 2008

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Παραρτήματος Χίου

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι από 31 Μαΐου 2009 αποχώρησαν οι δύο συμβασιούχοι βιβλιοθηκονόμοι του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου, επειδή έληξαν οι συμβάσεις τους.
Λόγω της μείωσης του προσωπικού το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009 διαμορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 08:00 έως 15:00
Ώρες δανεισμού: 09:30- 14:30

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Ιούνιος 2, 2009

Βιβλιοθήκη: 

Σελίδες