Υπάλληλος Παραρτήματος Σύρου


Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Σάμου

Τομέας εξειδίκευσης: 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Θέση: 

Υπάλληλος Παραρτήματος Σύρου

Τηλέφωνο: 

22730 82035

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Σύρου

Ιδιότητα: 

Βιβλιοθηκονόμος

Τομέας εξειδίκευσης: 

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

Θέση: 

Υπάλληλος Παραρτήματος Σύρου

Τηλέφωνο: 

22810 97031

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Σάμου

Τομέας εξειδίκευσης: 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Θέση: 

Υπάλληλος Παραρτήματος Σύρου

Τηλέφωνο: 

22730 82035

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Σύρου

Ιδιότητα: 

Βιβλιοθηκονόμος

Τομέας εξειδίκευσης: 

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

Θέση: 

Υπάλληλος Παραρτήματος Σύρου

Τηλέφωνο: 

22810 97031