οικονομικές επιστήμες


Περιγραφή: 

Το Αποθετήριο Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Θέμα πηγής: 


Περιγραφή: 

Το Αποθετήριο Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Θέμα πηγής: