Ταυτοποίηση μέσω Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ότι η Βιβλιοθήκη, επιδιώκοντας την απλούστευση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των χρηστών της και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το νέο Σύστημα Αυτοματοποίησης της, θα χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής ως αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης όλων των κατηγοριών των χρηστών της (Μελών ΔΕΠ, Φοιτητών και Διοικητικού Προσωπικού) την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
Επισημαίνεται ότι εάν κάποιοι χρήστες δεν έχουν παραλάβει την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, μπορούν προσωρινά να εξυπηρετούνται με τη επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Γενικές Ανακοινώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 18, 2016

Τύπος επικαιρότητας: