Πρόσκληση σε workshop

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που λειτουργεί την Υποδομή Χωρικών Δεδομένων σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας, σας προσκαλεί σε διαδικτυακό workshop με θέμα «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS» την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00-15:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020, έχει προμηθευτεί τα λογισμικά ESRI ArcGIS, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του.

Το workshop θα πραγματοποιήσει η εταιρεία Marathon Data Systems.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
 • Παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ArcGIS
 • Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σας σε 2D και 3D με τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data κ.λπ.)
 • Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και από αρχεία csv, txt, cad , kml
 • Γεωκωδικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft excel
 • Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου (ArcGIS Field Maps)
 • Εφαρμογές για δημιουργία «έξυπνων» φορμών και ερωτηματολογίων (ArcGIS Survey123)
 • Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ArcGIS Dashboard
 • Ανάπτυξη Web GIS Εφαρμογών (ArcGIS Web AppBuilder, ArcGIS Experience builder)
 • Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps
 • Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν εκ μέρους της εταιρείας τα στελέχη κ. Ιωάννης Κοντός και κα Αναστασία Μαυριδάκη.

Για την παρακολούθηση του workshop πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQwYmI4MGQtNGUyYi00ZGRjLWE4ZmQtMjIyMzRkMjAyYWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfcae114-b2f6-4dca-b996-bb3f0abdaf5f%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f63c4c-f357-4763-9e07-af67c2480979%22%7d

Επιλέξτε το Continue to this browser (Συνέχεια με αυτό το πρόγραμμα περιήγησης), ώστε να αποφύγετε την εγκατάσταση του Microsoft Teams.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Ιούνιος 8, 2021

Τύπος επικαιρότητας: