Προκήρυξη (30/10/2006)

Περιγραφή: 

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών, ελληνικών και εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Οκτώβριος 30, 2006

Τύπος επικαιρότητας: