Προκήρυξη (27/08/2007)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 22/02.08.2007, Θέμα 5.1) για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Αύγουστος 27, 2007

Τύπος επικαιρότητας: