Προκήρυξη (14/11/2006)

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες. Οι αμοιβές του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογες των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Η εν λόγω σύμβαση έργου αφορά στον κλάδο ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και ειδικότερα στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 14, 2006

Τύπος επικαιρότητας: