Προκήρυξη (13/09/2006)

Περιγραφή: 

Πρόσληψη ενός (1) επιστήμονα κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκομών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 13, 2006

Τύπος επικαιρότητας: