Προκήρυξη (10/10/2006)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι την 20η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της επί της οδού Κουντουριώτου 47γ, θα διεξαγάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 3/04.10.2006, θέμα 4.1.) για την προμήθεια συστήματος ασύρματης αναγνώρισης αντικειμένων προς αντικατάσταση γραμμικών ετικετών (barcode) και συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID tags), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 10, 2006

Τύπος επικαιρότητας: