Προκήρυξη (03/07/2006)

Περιγραφή: 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου»:
- ενός (1) επιστήμονα κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και πέντε (5) επιστημόνων ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
- ενός (1) επιστήμονα ΠΕ Γεωγράφου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούλιος 3, 2006

Τύπος επικαιρότητας: