Οδηγίες κατάθεσης στη Γκρίζα Βιβλιογραφία

Περιγραφή: 

Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Hellanicus της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τύπος εντύπου: 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 7, 2015

Ομάδες χρηστών: 

Υπηρεσία: 

Συντάκτης/τρια: