Αναζητήστε στον Κύριο Κατάλογο.

Untitled Document
Αναζητήστε στο Αποθετήριο Hellanicus.

Χρησιμοποιήστε την Ενοποιημένη Αναζήτηση, για να αναζητήσετε ταυτόχρονα στον Κύριο Κατάλογο και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Hellanicus.

Video



Το βίντεο εισάγει το χρήστη στις βασικές έννοιες που διέπουν τη χρήση της Βιβλιοθήκης.

Νέα


Προκήρυξη
Τρίτη 23.08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην με διαπραγμάτευση απευθείας ανάθεση συντήρησης ανανέωσης λογισμικών

Σελίδες