Χειμερινό ωράριο Παραρτημάτων

Περιγραφή: 

Το ωράριο λειτουργίας των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Παράρτημα έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 διαμορφώνεται ως εξής:

Παράρτημα Μυτιλήνης (από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017)
Δευτέρα, Πέμπτη: 8:30 - 19:00
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 8:30 - 16:00

Παράρτημα Χίου (από Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017)
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:00 - 15:00
Τρίτη: 11:00 - 18:30

Παράρτημα Σάμου (από Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017)
Δευτέρα, Τρίτη: 7:30 - 16:00
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 7:30 - 20:00

Παράρτημα Ρόδου (από Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017)
Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30 - 20:00

Παράρτημα Σύρου (από Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017)
Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 15:30

Παράρτημα Λήμνου από Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017)
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:30-15:30
Τετάρτη: 12:30 - 22:00

Ωράριο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Σεπτέμβριος 18, 2017

Τύπος επικαιρότητας: