Ενημέρωση από ΣΕΑΒ

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ότι ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), εντείνοντας περαιτέρω την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιστημόνων και ερευνητών της χώρας για την σημασία των δημοσιεύσεων Ανοικτής πρόσβασης, έθεσε σε λειτουργία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Παράρτημα του, με την επωνυμία, «Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης».

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης (scholarly communication) συνεργάζεται με όλες τις δομές τους Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και επικεντρώνεται στην:

 • ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας για την ανοικτή πρόσβαση, την επιστημονική πληροφόρηση και την Ανοικτή Επιστήμη,
 • παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στα θέματα ενδεδειγμένων και καλών πρακτικών επιστημονικής δημοσίευσης, ομότιμης κρίσης, διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων και αποτίμησης έρευνας,
 • προώθηση όλων των επωφελών μέτρων -τεχνικής, νομικής ή πολιτικής φύσης-για τη διάθεση ερευνητικού υλικού υπό το καθεστώς FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), και
 • εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε σχετικές διεθνείς συνέργειες και σε σχετικά αναπτυξιακά έργα.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μερίμνησε μέσω της υπογραφής συμφωνιών για την τριετία 2019-2021, για την πλήρη κάλυψη του κόστους των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης σε συγκεκριμένους εκδότες είτε, σε κάποιους άλλους για την επίτευξη σημαντικής έκπτωσης επί του κόστους της δημοσίευσης.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να κάνουν δημοσιεύσεις Ανοικτής πρόσβασης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, σε περιοδικά των ακολούθων εκδοτών:

 • Cambridge University Press,
 • Royal Society of Chemistry
 • Oxford University Press

 

Ομοίως, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, γίνεται και η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών στα:

 

Ενώ, έκπτωση επί του κόστους δημοσίευσης παρέχεται για την δημοσίευση στα περιοδικά των  ακόλουθων εκδοτών:

 • Elsevier
 • IEEE
 • Emerald
 • Wiley

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το ΣΕΑΒ δείτε Συμφωνίες Ανοιχτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

Για τη διασφάλιση των καλών πρακτικών και της σωστής χρήσης των όρων Ανοιχτής Πρόσβασης συνιστάται:

 1. η χρήση του ιδρυματικού email για τη δημοσίευση και επικοινωνία με τον εκδότη
 2. η χρήση της πρότυπης ονομασίας του ιδρύματος και της μονάδας, π.χ. University of Patras, School of Health Sciences, Department of Medicine και
 3. η χρήση του ORCID ID για τη/ον συγγραφέα.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις εξελίξεις και τα προγράμματα Ανοιχτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ παρουσιάζονται μέσα από τον ιστότοπο Επιστημονική Επικοινώνηση (https://scholarly.heal-link.gr/openaccess/).

Για την καλύτερη υποστήριξη του εγχειρήματος προβολής της ανοικτής πρόσβασης εκ μέρους του ΣΕΑΒ, θα διατεθεί στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, σχετικό ερωτηματολόγιο εντός του Φεβρουαρίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Φεβρουάριος 11, 2021

Τύπος επικαιρότητας: