Ενημέρωση από HEAL-Link

Περιγραφή: 

Η σύμβαση με την IEEE έληξε στο τέλος του 2016 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο εκδότης να διακόψει την online πρόσβαση στα μέλη του Συνδέσμου όπως προβλέπεται από τη σύμβαση.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, έως ότου υπάρξει ανανέωση της σύμβασης με τον εκδότη (σημείωση: αναμένεται η έγκριση του προϋπολογισμού και προβλέπεται η σύναψη σύμβασης με την IEEE για μισό χρόνο), η πρόσβαση για τα ηλεκτρονικά περιοδικά της IEEE θα γίνεται μέσω του Συστήματος διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link (https://archives.heal-link.gr/). Μέχρι σήμερα έχουμε παραλάβει από τον εκδότη και κατ΄επέκταση είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο για τα έτη 2006-2008 και 2010-2012. Στο προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση των Proceedings της IEEE.

H πρόσβαση στο "Σύστημα διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link":

  • ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος και
  • ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Φεβρουάριος 21, 2017

Τύπος επικαιρότητας: