Ενεργοποίηση πλατφόρμας e-books

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι από 22/5/2017 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην πολυθεματική πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων ProQuest Ebook Central Academic Complete, η οποία περιέχει περί τους 137.000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων διαφόρων θεματικών πεδίων.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δυνατή μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης ή του συνδέσμου https://ebookcentral.proquest.com/lib/aegeangr/home.action από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο των IP διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ProQuest Ebook Central

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάιος 22, 2017

Τύπος επικαιρότητας: 

Πηγή: