Δωρεά κ. Αθανασίου Παλαιολόγου

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον κύριο Αθανάσιο Παλαιολόγο για την απόφασή του να την επιχορηγήσει με το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δολλαρίων ΗΠΑ.

Η Βιβλιοθήκη θα προχωρήσει, σε συνεργασία με την Διοίκηση του Ιδρύματος και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στην πραγματοποίηση της επιθυμίας του Δωρητή για την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τους φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες του Ιδρύματος, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση της μεγάλης τιμής που της έχει γίνει.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούλιος 12, 2019

Τύπος επικαιρότητας: