Δοκιμαστική πρόσβαση σε πλατφόρμα e-books

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει ότι έως και τις 13/2/2017 θα είναι δυνατή για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητάς μας η πρόσβαση σε πολυθεματική πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων, η οποία παρέχεται σε ετήσια συνδρομητική βάση. Η πλατφόρμα διατίθεται για απεριόριστη πολλαπλή ταυτόχρονη χρήση και περιέχει περίπου 137.000 τίτλους βιβλίων οι οποίοι καλύπτουν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  1. Arts: 7.000 τίτλοι
  2. Business: 20.000 τίτλοι
  3. Education: 5.000 τίτλοι
  4. Health & Medicine: 11.000 τίτλοι
  5. History: 33.000 τίτλοι
  6. Law: 10.000 τίτλοι
  7. Literature & Language: 20.000 τίτλοι
  8. Religion & Philosophy: 14.000 τίτλοι
  9. Science & Technology: 27.000 τίτλοι
  10. Social Sciences: 21.000 τίτλοι

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για να προβούν σε δωρεάν δοκιμαστική χρήση της πλατφόρμας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@lib.aegean.gr, για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πρόσβασης.

Βιβλιοθήκη: 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιανουάριος 11, 2017

Τύπος επικαιρότητας: