Δοκιμαστική πρόσβαση σε πλατφόρμα e-books

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι από 10/1/2017 έως και 9/2/2017 θα είναι δυνατή για όλα τα μέλη της κοινότητάς μας η πρόσβαση σε πολυθεματική πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων, η οποία παρέχεται σε ετήσια συνδρομητική βάση.

Η πλατφόρμα διατίθεται για απεριόριστη πολλαπλή ταυτόχρονη χρήση και περιέχει περίπου 137.000 τίτλους βιβλίων οι οποίοι καλύπτουν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  1. Arts 7.000 τίτλοι
  2. Business 20.000 τίτλοι
  3. Education 5.000 τίτλοι
  4. Health & Medicine 11.000 τίτλοι
  5. History 33.000 τίτλοι
  6. Law 10.000 τίτλοι
  7. Literature & Language 20.000 τίτλοι
  8. Religion & Philosophy 14.000 τίτλοι
  9. Science & Technology 27.000 τίτλοι
  10. Social Sciences 21.000 τίτλοι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα αλλά και για την κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών της Βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@lib.aegean.gr.

Πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης στην πλατφόρμα θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στις 9/1/2017.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 21, 2016

Τύπος επικαιρότητας: 

Πηγή: