Απογραφή υλικού στο Παράρτημα Μυτιλήνης

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα παραμείνει κλειστό από την Πέμπτη 6/7/2017 έως την Παρασκευή 14/7/2017 λόγω απογραφής του υλικού του. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι χρήστες να επιστρέψουν το υλικό που είναι εκπρόθεσμο καθώς και αυτό που δεν χρειάζονται πλέον έως την Τετάρτη 5/7/2017, προκειμένου να απογραφεί.

Βιβλιοθήκη: 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούνιος 26, 2017

Τύπος επικαιρότητας: