Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου πρόκειται να αποκτήσει 15μερη δοκιμαστική πρόσβαση στην Υπηρεσία διαμοιρασμού ηλεκτρονικών πηγών RapidILL, η οποία εξασφαλίζει την ταχύτατη (το αργότερο εντός 11 ωρών) αποστολή του αιτούμενου ηλεκτρονικού επιστημονικού άρθρου ή κεφαλαίου βιβλίων από την Βιβλιοθήκη προέλευσης, στην βιβλιοθήκη που υποβάλλει το αίτημα διαδανεισμού.

Για την καλύτερη διερεύνηση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας αυτής και την αποτίμησή της, παρακαλούνται τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας να καταθέτουν από σήμερα έως και την 22α Ιουλίου, στα οικεία Παραρτήματα Βιβλιοθήκης, αιτήματα διαδανεισμού ηλεκτρονικών άρθρων ή κεφαλαίων βιβλίων, τα οποία δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν μέχρι τώρα ή και τυχόν νέα, προκειμένου να γίνει η αναζήτηση αυτών κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιούλιος 7, 2021

Τύπος επικαιρότητας: