Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Εκ μέρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αίρεται από σήμερα, 24/5/2021, η αναστολή λειτουργίας των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου δυνάμει της υπ΄αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 ΚΥΑ, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ 2141/Β/22.05.2021).

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ ( σελ. 24571) και δυνάμει του άρθρου 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β΄ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, κατά την προσέλευση των χρηστών στην Βιβλιοθήκη, η υποχρέωση τήρησης αποστάσεων 1.5 μ. μεταξύ αυτών, καθώς κα η χρήση μη ιατρικής μάσκας. Η λειτουργία των αναγνωστηρίων εξακολουθεί να παραμένει σε αναστολή.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο του Παραρτήματος Σάμου, παραμένει κλειστό λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί από τον τελευταίο σεισμό, το δε Παράρτημα Χίου θα παραμείνει κλειστό την τρέχουσα εβδομάδα λόγω ασθενείας του προσωπικού του. Παρακαλούνται, οι χρήστες των δύο Παραρτημάτων να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, το οποίο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτησή τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάιος 24, 2021

Τύπος επικαιρότητας: