Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Με βάση τις εκδοθείσες ΚΥΑ 69863/2020, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4829/02-11- 2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4899/06-11- 2020, καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις της Πρυτανείας (3 και 9-11-2020), έχει ανασταλεί από τις 3/11/2020 η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η οποία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω covid-19.

Ως εκ τούτου αναστέλλονται όλες οι υπηρεσίες που προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των χρηστών στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Ειδικότερα:

  • Δανεισμός, διαδανεισμός και επιστροφές βιβλίων. Οι ημερομηνίες επιστροφής των ήδη δανεισμένων βιβλίων ανανεώνονται μετά από ηλεκτρονική αίτηση των ενδιαφερομένων χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οικείου Παραρτήματος.
  • Παραλαβή και επιστροφή συγγραμμάτων Εύδοξου
  • Χρήση αναγνωστηρίου και εξοπλισμού βιβλιοθήκης

Οι παραπάνω περιορισμοί δύνανται να αίρονται ανάλογα με τους επιδημιολογικούς δείκτες της νόσου και τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων για τον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΙ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εξακολουθούν να παρέχονται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσω του δικτύου του αλλά και εκτός αυτού, με την χρήση του δικτύου VPN. Οδηγίες για την χρήση και σύνδεση με το δίκτυο VPN (https://ype.aegean.gr/yphresiesdiktioudedomenwn/vpn)

Υπενθυμίζεται ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) παρέχουν στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας πρόσβαση σε πληθώρα ηλεκτρονικών πηγών πλήρους κειμένου που καλύπτουν όλα τα γνωστικά πεδία όπως:

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Βάσεις Δεδομένων

Πηγές πλήρους κειμένου

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον τρόπο χρήσης των προαναφερθεισών ηλεκτρονικών πηγών, οι χρήστες/στριες της Βιβλιοθήκης, προτρέπονται να επισκέπτονται την Πύλη της Βιβλιοθήκης, η οποία συνεχώς θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες και οδηγίες για την χρήση των ηλεκτρονικών πηγών.

Κατάθεση εργασιών και διατριβών Hellanicus

Η κατάθεση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (https://www.lib.aegean.gr/el/apothetirio-ellanikos) και η αποστολή των συνοδευτικών έγγραφων γίνεται ηλεκτρονικά.

Τηλεφώνα και email των Παραρτημάτων

Οι ενδιαφερόμενες/οι να επικοινωνήσουν με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα ή να τηλεφωνούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Μυτιλήνη: Τηλέφωνο: 22510 36030 -31 E-mail: lib-lesvos@aegean.gr
Χιος: Τηλέφωνο: 22710 35030 E-mail: lib-chios@aegean.gr
Σάμος: Τηλέφωνο: 22730 82030 E-mail: lib-samos@aegean.gr
Ρόδος: Τηλέφωνο: 22410 99030 E-mail: lib-rhodes@aegean.gr
Σύρος: Τηλέφωνο: 22810 97030 E-mail: lib-syros@aegean.gr
Λήμνος: Τηλέφωνο: 22540 83030 E-mail: lib-lemnos@aegean.gr

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Νοέμβριος 11, 2020

Τύπος επικαιρότητας: