Ανακοίνωση (20/01/2010)

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 08.00 - 15.00
Ώρες κοινού: 09.30 – 14.30

Τρίτη
Ώρες λειτουργίας: 08.00 - 18.30
Ώρες κοινού: 09.30 – 18.00

Βιβλιοθήκη: 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιανουάριος 20, 2010

Τύπος επικαιρότητας: