Ωράριο


Ωράριο: 

Δευτέρα & Πέμπτη: 8:30 - 20:00
Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή: 8:30 - 16:00

Ωράριο σήμερα :
8:30-16:00

Ωράριο: 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 8:00 - 15:00
Τετάρτη 10:30 - 18:30

Ωράριο σήμερα :
8:30-15:00

Ωράριο: 

Δευτέρα-Τρίτη 8:00 - 16:00
Τετάρτη-Παρασκευή: 8:00 - 20:00

Ωράριο σήμερα :
8:00-20:00


Ωράριο: 

Δευτέρα, Πέμπτη & Παρασκευή: 8:00 - 15:30
Τρίτη & Τετάρτη: 10:00 - 18:00

Ωράριο σήμερα :
8:00-15:30

Ωράριο: 

Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:30-16:00
Τρίτη & Τετάρτη: 12:30-20:00

Ωράριο σήμερα :
8:30-16:00