ΩράριοΩράριο: 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:30-15:30
Τετάρτη: 12:30-20:00

Ωράριο σήμερα :
8:30-15:30