Σημαντικές δωρεές

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας γίνει αποδέκτης πολλών και σημαντικών δωρεών, επιχειρεί μέσω της δημοσιοποίησης αυτών, να αποδώσει τις οφειλόμενες ευχαριστίες προς τους δωρητές και τις οικογένειές τους και να αναδείξει την σημασία τους και τον τρόπο αξιοποίησής τους από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Δωρεές - Εισαγωγή

Περιγραφή: 

Ο καταγόμενος από τη Νάπη Λέσβου, κύριος Αθανάσιος Παλαιολόγου, ο οποίος για πολλά έτη διαβιούσε και δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στις ΗΠΑ, αναδεικνύεται στις 10 Ιουλίου 2019 μεγάλος ευεργέτης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιχορηγώντας την με το ποσό των 600.000 δολαρίων Αμερικής.

Ο δωρητής Αθανάσιος Παλαιολόγου

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Μυτιλήνης

Τύπος δωρεάς: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απέκτησε το 2013 μετά από δωρεά του κου Γεωργίου Κονδυλούδη, ιδρυτού της εκδοτικής επιχείρησης Αιολικές Εκδόσεις-Γ. Κονδυλούδης και ΣΙΑ Ο.Ε., μια σειρά φύλλων των  Εφημερίδων  Αιολικά Νέα (18/10-1989 έως 24/2/2010) 

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Μυτιλήνης

Τύπος δωρεάς: 

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Οκτώβριος, 1989 εώς Φεβρουάριος, 2010Περιγραφή: 

Το 2014, ο κύριος Λεωνίδας Κακάρογλου, ορμώμενος από την επιθυμία αφενός να τιμήσει την μνήμη της εκλιπούσας συζύγου του Δέσποινας Βαρδάκη, και αφετέρου να εμπλουτίσει την συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο, κατά το διάστημα αυτό, φοιτούσε ο γιος του, δώρισε στο Παράρτημα Λήμνου της προαναφερθείσας Βιβλιοθήκης, ένα μέρος της προσωπικής του συλλογής βιβλίων και περιοδικών.

Ο δωρητής Λεωνίδας Κακάρογλου

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Λήμνου

Τύπος δωρεάς: 


Περιγραφή: 

Η δωρεά μέρους της συλλογής βιβλίων του αείμνηστου Χρήστου Ιωάν. Τραγέλλη ανταποκρίνεται προς το επιστημονικό αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου να οργανώσει βιβλιοθήκη αποτελούμενη από εκδόσεις της τοπικής λεσβιακής ιστορίας. Έτσι η προσφορά της οικογένειας Τραγέλλη προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου περιλαμβάνει κυρίως βιβλία που αναφέρονται στη λεσβιακή ιστορία και κατά δεύτερο λόγο βιβλία που έχουν σχέση με τη νεότερη ελληνική ιστορία.

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Μυτιλήνης

Τύπος δωρεάς: