Πρακτική άσκηση φοιτητών

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι εγγεγραμμένη στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, συμμετέχοντας στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΤΕΙ. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει σκοπό την αξιοποίηση και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ασκούμενων, ενισχύοντας έτσι την μαθησιακή τους διαδικασία, και προσφέρει παράλληλα την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι υποψήφιοι ασκούμενοι που μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης είναι:

  • Φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  • Σπουδαστές των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης
  • Φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι υποψήφιοι ασκούμενοι μπορούν να δουν τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού συνδεθούν με το λογαριασμό του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν στην εφαρμογή του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για κάποια θέση, πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματός τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση, αφού η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται με ευθύνη των Ιδρυμάτων και με την εσωτερική διαδικασία που έχει οριστεί σε αυτά.