Επιστροφές συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ

Η Βιβλιοθήκη δέχεται τις επιστροφές συγγραμμάτων που παραδόθηκαν εσφαλμένα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κάθε φοιτητής που έλαβε εσφαλμένα κάποιο σύγγραμμα ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα επιστροφής του συγγράμματος στο λογαριασμό του από την εφαρμογή του ΕΥΔΟΞΟΥ. Για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του οφειλόμενου συγγράμματος, ο φοιτητής προσέρχεται με το σύγγραμμα που οφείλει και τον αριθμό μητρώου του στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης. Η επιστροφή γίνεται άμεσα από το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και ο φοιτητής μπορεί στη συνέχεια να κάνει νέα δήλωση (εφόσον το επιθυμεί).